EĞERYOKSA Function

EĞERYOKSA Function

İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir

English name

IFNA

Published version

Excel 2013

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013

Function arguments

değer değer_eğer_yok

Function syntax

Turkish syntax

=EĞERYOKSA(değer; değer_eğer_yok)

English syntax

=IFNA(value; value_if_na)

Example of usage

=EĞERYOKSA(değer; değer_eğer_yok)
Top