EHATA Function

EHATA Function

Değer #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir

English name

ISERR

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

değer

Function syntax

Turkish syntax

=EHATA(değer)

English syntax

=ISERR(value)

Example of usage

=EHATA(değer)
Top