ELEMAN Function

ELEMAN Function

Değerler listesinden bir değer seçer

English name

CHOOSE

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

dizin_sayısı değer1 değer2

Function syntax

Turkish syntax

=ELEMAN(dizin_sayısı; değer1; [değer2]; …)

English syntax

=CHOOSE(index_num; value1; [value2]; ...)

Example of usage

=ELEMAN(dizin_sayısı; değer1; [değer2]; …)
Top