ENÇOK_OLAN.ÇOK Function

ENÇOK_OLAN.ÇOK Function

Dizide veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir

English name

MODE.MULT

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

sayı1 sayı2

Function syntax

Turkish syntax

=ENÇOK_OLAN.ÇOK(sayı1; [sayı2]; …)

English syntax

=MODE.MULT(number1; [number2]; ...)

Example of usage

=ENÇOK_OLAN.ÇOK(sayı1; [sayı2]; …)
Top