ETARİHLİ Function

ETARİHLİ Function

İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplar.

English name

DATEDIF

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

başlangıç_tarihi başlangıç_tarihi /span

Function syntax

Turkish syntax

=ETARİHLİ(başlangıç_tarihi,başlangıç_tarihi,birim)

English syntax

=DATEDIF(start_date,end_date,unit )

Example of usage

=ETARİHLİ(başlangıç_tarihi,başlangıç_tarihi,birim)
Top