F.DAĞ.SAĞK Function

F.DAĞ.SAĞK Function

F.DAĞ.SAĞK isimli formül tanıtımımızda, F.DAĞ.SAĞK Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.

English name

F.DIST.RT

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

x serb_derecesi1 serb_derecesi2

Function syntax

Turkish syntax

=F.DAĞ.SAĞK(x; serb_derecesi1; serb_derecesi2)

English syntax

=F.DIST.RT(x; deg_freedom1;deg_freedom2)

Example of usage

=F.DAĞ.SAĞK(x; serb_derecesi1; serb_derecesi2)
Top