FDAĞ Function

FDAĞ Function

F olasılık dağılımını verir. Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir

English name

FDIST

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

x serb_derecesi1 serb_derecesi2

Function syntax

Turkish syntax

=FDAĞ(x; serb_derecesi1; serb_derecesi2)

English syntax

=FDIST(x; deg_freedom1; deg_freedom2)

Example of usage

=FDAĞ(x; serb_derecesi1; serb_derecesi2)
Top