GAMA.TERS Function

GAMA.TERS Function

GAMA.TERS isimli formül tanıtımımızda, GAMA.TERS Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer almaktadır.

English name

GAMMA.INV

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

olasılık alfa beta

Function syntax

Turkish syntax

=GAMA.TERS(olasılık; alfa; beta)

English syntax

=GAMMA.INV(probability; alpha; beta)

Example of usage

=GAMA.TERS(olasılık; alfa; beta)
Top