GERÇEKFAİZ Function

GERÇEKFAİZ Function

Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir

English name

ACCRINT

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

çıkış ilk_faiz mutabakat oran nominal sıklık temel hesapl_yöntemi

Function syntax

Turkish syntax

=GERÇEKFAİZ(çıkış; ilk_faiz; mutabakat; oran; nominal; sıklık; [temel]; [hesapl_yöntemi])

English syntax

=ACCRINT(issue; first_interest; settlement; rate; par; frequency; [basis]; [calc_method])

Example of usage

=GERÇEKFAİZ(çıkış; ilk_faiz; mutabakat; oran; nominal; sıklık; [temel]; [hesapl_yöntemi])
Top