GERÇEKFAİZV Function

GERÇEKFAİZV Function

Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir

English name

ACCRINTM

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

çıkış mutabakat oran nominal temel

Function syntax

Turkish syntax

=GERÇEKFAİZV(çıkış; mutabakat; oran; nominal; [temel])

English syntax

=ACCRINTM(issue; settlement; rate; par; [basis])

Example of usage

=GERÇEKFAİZV(çıkış; mutabakat; oran; nominal; [temel])
Top