GÜN360 Function

GÜN360 Function

İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar

English name

DAYS360

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

başlangıç_tarihi bitiş_tarihi yöntem

Function syntax

Turkish syntax

=GÜN360(başlangıç_tarihi; bitiş_tarihi; [yöntem])

English syntax

=DAYS360(start_date; end_date; [method])

Example of usage

=GÜN360(başlangıç_tarihi; bitiş_tarihi; [yöntem])
Top