GÜNSAY Function

GÜNSAY Function

GÜNSAY isimli formül tanıtımımızda, GÜNSAY Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer almaktadır.

English name

DAYS

Published version

Excel 2013

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013

Function arguments

bitiş_tarihi başlangıç_tarihi

Function syntax

Turkish syntax

=GÜNSAY(bitiş_tarihi; başlangıç_tarihi)

English syntax

=DAYS(end_date; start_date)

Example of usage

=GÜNSAY(bitiş_tarihi; başlangıç_tarihi)
Top