GÜVENİLİRLİK.NORM Function

GÜVENİLİRLİK.NORM Function

Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

English name

CONFIDENCE.NORM

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

alfa standart_sapma boyut

Function syntax

Turkish syntax

=GÜVENİLİRLİK.NORM(alfa; standart_sapma; boyut)

English syntax

=CONFIDENCE.NORM(alpha; standard_dev; size)

Example of usage

=GÜVENİLİRLİK.NORM(alfa; standart_sapma; boyut)
Top