GÜVENİRLİK Function

GÜVENİRLİK Function

Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

English name

CONFIDENCE

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

alfa standart_satma boyut

Function syntax

Turkish syntax

=GÜVENİRLİK(alfa; standart_satma; [boyut])

English syntax

=CONFIDENCE(alpha; standard_dev; [size])

Example of usage

=GÜVENİRLİK(alfa; standart_satma; [boyut])
Top