HATAİŞLEV Function

HATAİŞLEV Function

HATAİŞLEV isimli içeriğimizde, HATAİŞLEV özelliğinin kullanıldığı içerikler, diziliş yapısı, desteklenen excel versiyonlar gibi bilgiler yer almaktadır.

English name

ERF

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

alt_limit üst_limit

Function syntax

Turkish syntax

=HATAİŞLEV(alt_limit; [üst_limit]</pre>

English syntax

=ERF(lower_limit; [upper_limit])

Example of usage

=HATAİŞLEV(alt_limit; [üst_limit]</pre>
Top