HEX2OCT Function

HEX2OCT Function

HEX2OCT isimli formül tanıtımımızda, HEX2OCT Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.

English name

HEX2OCT

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

sayı basamak

Function syntax

Turkish syntax

=HEX2OCT(sayı; [basamak])

English syntax

=HEX2OCT(number, [places])

Example of usage

=HEX2OCT(sayı; [basamak])
Top