HİPERGEOM.DAĞ Function

HİPERGEOM.DAĞ Function

HİPERGEOM.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, HİPERGEOM.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonları yer alır.

English name

HYPGEOM.DIST

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

başarı_örnek örnek_sayısı başarı_popülasyon pop_sayısı kümülatif

Function syntax

Turkish syntax

=HİPERGEOM.DAĞ(başarı_örnek; örnek_sayısı; başarı_popülasyon; pop_sayısı; kümülatif)

English syntax

=HYPGEOM.DIST(sample_s; number_sample; population_s; number_pop; cumulative)

Example of usage

=HİPERGEOM.DAĞ(başarı_örnek; örnek_sayısı; başarı_popülasyon; pop_sayısı; kümülatif)
Top