HÜCRE Function

HÜCRE Function

Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir

English name

CELL

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

bilgi_türü başvuru

Function syntax

Turkish syntax

=HÜCRE(bilgi_türü;[başvuru])

English syntax

=CELL(info_type;[reference])

Example of usage

=HÜCRE(bilgi_türü;[başvuru])
Top