KİKARE.TERS.SAĞK Function

KİKARE.TERS.SAĞK Function

Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir

English name

CHISQ.INV.RT

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

olasılık serb_derecesi

Function syntax

Turkish syntax

=KİKARE.TERS.SAĞK(olasılık; serb_derecesi)

English syntax

=CHISQ.INV.RT(probability; deg_freedom)

Example of usage

=KİKARE.TERS.SAĞK(olasılık; serb_derecesi)
Top