KİKARE.TEST Function

KİKARE.TEST Function

KİKARE.TEST formül tanıtımımızda, KİKARE.TEST Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.

English name

CHISQ.TEST

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

etkin_erim beklenen_erim

Function syntax

Turkish syntax

=KİKARE.TEST(etkin_erim; beklenen_erim)

English syntax

=CHISQ.TEST(actual_range; expected_range)

Example of usage

=KİKARE.TEST(etkin_erim; beklenen_erim)
Top