KİKARETEST Function

KİKARETEST Function

KİKARETEST isimli formül tanıtımımızda, KİKARETEST Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.

English name

CHITEST

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

etkin_erim beklenen_erim

Function syntax

Turkish syntax

=KİKARETEST(etkin_erim; beklenen_erim)

English syntax

=CHITEST(actual_range; expected_range)

Example of usage

=KİKARETEST(etkin_erim; beklenen_erim)
Top