KOMBİNASYON Function

KOMBİNASYON Function

Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir

English name

COMBIN

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

sayı sayı_seçilen

Function syntax

Turkish syntax

=KOMBİNASYON(sayı; sayı_seçilen)

English syntax

=COMBIN(number; number_chosen)

Example of usage

=KOMBİNASYON(sayı; sayı_seçilen)
Top