KOMBİNASYONA Function

KOMBİNASYONA Function

Verilen sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir

English name

COMBINA

Published version

Excel 2013

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013

Function arguments

sayı sayı_seçilen

Function syntax

Turkish syntax

=KOMBİNASYONA(sayı; sayı_seçilen)

English syntax

=COMBINA(number; number_chosen)

Example of usage

=KOMBİNASYONA(sayı; sayı_seçilen)
Top