KÖPRÜ Function

KÖPRÜ Function

Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internette depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur

English name

HYPERLINK

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

bağ_konumu yakın_ad

Function syntax

Turkish syntax

=KÖPRÜ(bağ_konumu; [yakın_ad])

English syntax

=HYPERLINK(link_location; [friendly_name])

Example of usage

=KÖPRÜ(bağ_konumu; [yakın_ad])
Top