KORELASYON Function

KORELASYON Function

İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir

English name

CORREL

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

dizi1 dizi2

Function syntax

Turkish syntax

=KORELASYON(dizi1; dizi2)

English syntax

=CORREL(array1; array2)

Example of usage

=KORELASYON(dizi1; dizi2)
Top