KOVARYANS.S Function

KOVARYANS.S Function

Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir

English name

COVARIANCE.S

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

dizi1 dizi2

Function syntax

Turkish syntax

=KOVARYANS.S(dizi1; dizi2)

English syntax

=COVARIANCE.S(array1; array2)

Example of usage

=KOVARYANS.S(dizi1; dizi2)
Top