KRİTİKBİNOM Function

KRİTİKBİNOM Function

Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir

English name

CRITBINOM

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

denemeler başarı_olasılığı alfa

Function syntax

Turkish syntax

=KRİTİKBİNOM(denemeler; başarı_olasılığı; alfa)

English syntax

=CRITBINOM(trials; probability_s; alpha)

Example of usage

=KRİTİKBİNOM(denemeler; başarı_olasılığı; alfa)
Top