KÜPKPIÜYESİ Function

KÜPKPIÜYESİ Function

Kilit performans göstergesi (KPI-Key Performance Indicator) adını, özelliğini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelliği gösterir

English name

CUBEKPIMEMBER

Published version

Excel 2007

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007

Function arguments

bağlantı kpi_adı kpi_özelliği başlık

Function syntax

Turkish syntax

=KÜPKPIÜYESİ(bağlantı; kpi_adı; kpi_özelliği; [başlık])

English syntax

=CUBEKPIMEMBER(connection; kpi_name; kpi_property; [caption])

Example of usage

=KÜPKPIÜYESİ(bağlantı; kpi_adı; kpi_özelliği; [başlık])
Top