KÜPKÜMESAYISI Function

KÜPKÜMESAYISI Function

KÜPKÜMESAYISI isimli formül tanıtımımızda, KÜPKÜMESAYISI Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu ​yer almaktadır.

English name

CUBESETCOUNT

Published version

Excel 2007

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007

Function arguments

küme

Function syntax

Turkish syntax

=KÜPKÜMESAYISI(küme)

English syntax

=CUBESETCOUNT(set)

Example of usage

=KÜPKÜMESAYISI(küme)
Top