KÜPKÜMESİ Function

KÜPKÜMESİ Function

Kümeyi oluşturan ve ardından kümeyi Microsoft Office Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar

English name

CUBESET

Published version

Excel 2007

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007

Function arguments

bağlantı küme_ifadesi başlık sıralama_düzeni sıralama_ölçütü

Function syntax

Turkish syntax

=KÜPKÜMESİ(bağlantı; küme_ifadesi; [başlık]; [sıralama_düzeni]; [sıralama_ölçütü])

English syntax

=CUBESET(connection; set_expression; [caption]; [sort_order]; [sort_by])

Example of usage

=KÜPKÜMESİ(bağlantı; küme_ifadesi; [başlık]; [sıralama_düzeni]; [sıralama_ölçütü])
Top