KUPONGÜNBD Function

KUPONGÜNBD Function

Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir

English name

COUPDAYBS

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

mutabakat vade sıklık temel

Function syntax

Turkish syntax

=KUPONGÜNBD(mutabakat; vade; sıklık; [temel])

English syntax

=COUPDAYBS(settlement; maturity; frequency; [basis])

Example of usage

=KUPONGÜNBD(mutabakat; vade; sıklık; [temel])
Top