KÜPÜYESİ Function

KÜPÜYESİ Function

Küp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir

English name

CUBEMEMBER

Published version

Excel 2007

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007

Function arguments

bağlantı üye_ifadesi başlık

Function syntax

Turkish syntax

=KÜPÜYESİ(bağlantı; üye_ifadesi; [başlık])

English syntax

=CUBEMEMBER(connection; member_expression; [caption])

Example of usage

=KÜPÜYESİ(bağlantı; üye_ifadesi; [başlık])
Top