LET Function

LET Function

Excel LET formülü, bir formül içindeki değişkenlere değerler bildirmeyi ve atamayı mümkün kılarak belirli karmaşık formülleri yazmayı kolaylaştırır.

English name

LET

Published version

Excel 2021

Supported versions

Excel 365 Excel 2021

Function arguments

ad1 ad_değeri1 hesaplama_veya_ad2 ad_değeri2;hesaplama_veya_ad2 ...

Function syntax

Turkish syntax

=LET(ad1;ad_değeri1;hesaplama_veya_ad2;[ad_değeri2;hesaplama_veya_ad2];…)

English syntax

=LET(name1;value1;[name2/value2];...;result)

Example of usage

=LET(ad1;ad_değeri1;hesaplama_veya_ad2;[ad_değeri2;hesaplama_veya_ad2];…)
Top