LİRAON Function

LİRAON Function

Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür

English name

DOLLARDE

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

kesirli_para payda

Function syntax

Turkish syntax

=LİRAON(kesirli_para; payda)

English syntax

=DOLLARDE(fractional_dollar; fraction)

Example of usage

=LİRAON(kesirli_para; payda)
Top