LOGNORM.DAĞ Function

LOGNORM.DAĞ Function

LOGNORM.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, LOGNORM.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer alır.

English name

LOGNORM.DIST

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

x ortalama standart_sapma kümülatif

Function syntax

Turkish syntax

=LOGNORM.DAĞ(x; ortalama; standart_sapma; kümülatif)

English syntax

=LOGNORM.DIST(x; mean; standard_dev; cumulative)

Example of usage

=LOGNORM.DAĞ(x; ortalama; standart_sapma; kümülatif)
Top