LOGNORMDAĞ Function

LOGNORMDAĞ Function

LOGNORMDAĞ isimli formül tanıtımımızda, LOGNORMDAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu konuları yer alır.

English name

LOGNORMDIST

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

x ortalama standart_sapma

Function syntax

Turkish syntax

=LOGNORMDAĞ(x; ortalama; standart_sapma)

English syntax

=LOGNORMDIST(x; mean; standard_dev)

Example of usage

=LOGNORMDAĞ(x; ortalama; standart_sapma)
Top