NEGBİNOM.DAĞ Function

NEGBİNOM.DAĞ Function

NEGBİNOM.DAĞ isimli formül tanıtımımızda, NEGBİNOM.DAĞ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.

English name

NEGBINOM.DIST

Published version

Excel 2010

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010

Function arguments

hata_sayısı başarı_sayısı başarı_olasılığı kümülatif

Function syntax

Turkish syntax

=NEGBİNOM.DAĞ(hata_sayısı; başarı_sayısı; başarı_olasılığı; kümülatif)

English syntax

=NEGBINOM.DIST(number_f; number_s; probability_s; cumulative)

Example of usage

=NEGBİNOM.DAĞ(hata_sayısı; başarı_sayısı; başarı_olasılığı; kümülatif)
Top