ORTALAMAA Function

ORTALAMAA Function

Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir

English name

AVERAGEA

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

değer1 değer2 ...

Function syntax

Turkish syntax

=ORTALAMAA(değer1; [değer2]; ...)

English syntax

=AVERAGEA(value1; [value2]; ...)

Example of usage

=ORTALAMAA(değer1; [değer2]; ...)
Top