ÖZETVERİAL Function

ÖZETVERİAL Function

ÖZETVERİAL isimli formül tanıtımımızda, ÖZETVERİAL Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu yer almaktadır.

English name

GETPIVOTDATA

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

veri_alanı pivot_table alan1 öğe1 alan2 öğe2

Function syntax

Turkish syntax

=ÖZETVERİAL(veri_alanı; pivot_table; [alan1; öğe1]; [alan2; öğe2]; …)

English syntax

=GETPIVOTDATA(data_field; pivot_table; [field1; item1]; ...)

Example of usage

=ÖZETVERİAL(veri_alanı; pivot_table; [alan1; öğe1]; [alan2; öğe2]; …)
Top