SANBAĞ_DEĞİŞKEN Function

SANBAĞ_DEĞİŞKEN Function

Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir

English name

IMARGUMENT

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

karmsayı

Function syntax

Turkish syntax

=SANBAĞ_DEĞİŞKEN(karmsayı)

English syntax

=IMARGUMENT(inumber)

Example of usage

=SANBAĞ_DEĞİŞKEN(karmsayı)
Top