SANEŞLENEK Function

SANEŞLENEK Function

Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir

English name

IMCONJUGATE

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

sayı

Function syntax

Turkish syntax

=SANEŞLENEK(karmsayı )

English syntax

=IMCONJUGATE(inumber)

Example of usage

=SANEŞLENEK(karmsayı )
Top