SANMUTLAK Function

SANMUTLAK Function

Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir

English name

IMABS

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

karmsayı

Function syntax

Turkish syntax

=SANMUTLAK(karmsayı)

English syntax

=IMABS(inumber)

Example of usage

=SANMUTLAK(karmsayı)
Top