SIRALA Function

SIRALA Function

Bu içerik Excel'in SIRALA fonsksiyonunu tanıtmak ve referans amacıyla eklenmiştir.

English name

SORT

Published version

Excel 2021

Supported versions

Excel 365 Excel 2021

Function arguments

Dizi Sıralama_dizini Sıralama_düzeni Sütuna_göre

Function syntax

Turkish syntax

=SIRALA(Dizi, [Sıralama_dizini], [Sıralama_düzeni], [Sütuna_göre])

English syntax

=SORT(array, [sort_index], [sort_order], [by_col])

Example of usage

=SIRALA(Dizi, [Sıralama_dizini], [Sıralama_düzeni], [Sütuna_göre])
Top