TAHMİN.DOĞRUSAL Function

TAHMİN.DOĞRUSAL Function

Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür

English name

FORECAST.LINEAR

Published version

Excel 2016

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016

Function arguments

x bilinen_y'ler bilinen_x'ler

Function syntax

Turkish syntax

=TAHMİN.DOĞRUSAL(x; bilinen_yler; bilinen_xler)

English syntax

=FORECAST.LINEAR(x; known_ys; known_xs)

Example of usage

=TAHMİN.DOĞRUSAL(x; bilinen_yler; bilinen_xler)
Top