TAHMİN.ETS.İSTAT Function

TAHMİN.ETS.İSTAT Function

Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür

English name

FORECAST.ETS.STAT

Published version

Excel 2016

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016

Function arguments

değerler zaman_çizelgesi istatislik_türü mevsimsellik veri_tamamlama toplama

Function syntax

Turkish syntax

=TAHMİN.ETS.İSTAT(değerler; zaman_çizelgesi; istatislik_türü; [mevsimsellik]; veri_tamamlama]; [toplama])

English syntax

=FORECAST.ETS.STAT(values; timeline; statistic_type; [seasonality]; [data_completion]; [aggregation])

Example of usage

=TAHMİN.ETS.İSTAT(değerler; zaman_çizelgesi; istatislik_türü; [mevsimsellik]; veri_tamamlama]; [toplama])
Top