TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK Function

TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK Function

Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür

English name

FORECAST.ETS.SEASONALITY

Published version

Excel 2016

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016

Function arguments

değerler zaman_çizelgesi veri_tamamlama toplama

Function syntax

Turkish syntax

=TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK((değerler;zaman_çizelgesi;[veri_tamamlama];[toplama])

English syntax

=FORECAST.ETS.SEASONALITY(values;timeline;[data_completion];[aggregation])

Example of usage

=TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK((değerler;zaman_çizelgesi;[veri_tamamlama];[toplama])
Top