TAHMİN.ETS Function

TAHMİN.ETS Function

Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür

English name

FORECAST.ETS

Published version

Excel 2016

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016

Function arguments

hedef_tarih değerler zaman_çizelgesi mevsimsellik veri tamamlama

Function syntax

Turkish syntax

=TAHMİN.ETS(hedef_tarih; değerler; zaman_çizelgesi; [mevsimsellik]; [veri tamamlama]; [toplama])

English syntax

=FORECAST.ETS(target_date; values; timeline; [seasonality]; [data_completion]; [aggregation])

Example of usage

=TAHMİN.ETS(hedef_tarih; değerler; zaman_çizelgesi; [mevsimsellik]; [veri tamamlama]; [toplama])
Top