TARİHSAYISI Function

TARİHSAYISI Function

Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür

English name

DATEVALUE

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

tarih_metni

Function syntax

Turkish syntax

=TARİHSAYISI(tarih_metni)

English syntax

=DATEVALUE(date_text)

Example of usage

=TARİHSAYISI(tarih_metni)
Top