TAYRAKAMIYSA Function

TAYRAKAMIYSA Function

Bu içerik Excel'in Tayrakamıysa özelliği hakkında bilgi ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.

English name

ISTHAIDIGIT

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

metin

Function syntax

Turkish syntax

=TAYRAKAMIYSA(metin)

English syntax

=ISTHAIDIGIT(text)

Example of usage

=TAYRAKAMIYSA(metin)
Top