TEMİZ Function

TEMİZ Function

Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır

English name

CLEAN

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

metin

Function syntax

Turkish syntax

=TEMİZ(metin)

English syntax

=CLEAN(text)

Example of usage

=TEMİZ(metin)
Top